Kasih Bertaut

fahdin

Bila menyentuh teori-teori yang berkaitan dengan kepimpinan, kita sering melirik kepada teori herarki Maslow yang menekankan keperluan manusia dalam mencapai tingkat keperluan yang lebih tinggi. Teori Maslow adalah teori motivasi yang melihat bahawa manusia mempunyai tingkat keperluan dalam kehidupan dan tingkat keperluan ini perlu diisi dari bawah sebelum mencapai tingkat keperluan yang seterusnya.


Tingkat keperluan tersebut ialah kesempuarnaan fisiologi, kesempurnaan keselamatan, kesempurnaan sosial, kesempurnaan harga diri dan yang tertinggi ialah kesempurnaan kendiri. Ini bermakna menurut Maslow, manusia perlu memenuhi tingkat kesempurnaan fisiologi terlebih dahulu sebelum mencapai tingkat yang seterusnya.


Namun jika kita melihat kepada persoalan dasar merujuk kepada teori ini, adakah kesempurnaan harga diri ini perlu menuggu kesempurnaan fisiologi, keselamatan dan sosial terlebih dahulu? Sedangkan manusia dari kelompok mana sekalipun akan meletakkan harga diri sebagai unsur yang utama. Jangan hanya kerana demi memenuhi keperluan fisiologi, keselamatan dan sosial, manusia sanggup menggadaikan harga diri demi memenuhi keperluan yang kononnya secara bersturktur ini.


Jika kita berbalik kepada sejarah Islam. Bilal Bin Rabah tidak menghiraukan keselamatannya demi harga diri sebagai seorng muslim dan harga Islam itu sendiri. Begitu juga ketika Umat Islam di Mekah yang mengalami proses pemboikotan ekonomi selama 3 tahun. Dalam riwayat Ibnu Ishak menyatakan bahawa hanya daun-daun dan pucuk kayu sebagai makanan umat Islam sepanjang tempoh itu. Namun adakah mereka tergugat dengan pendirian mereka?


Sebagai manusia khususnya yang beragama Islam, sebenarnya terdapat satu lagi keperluan yang melekat dengan setiap tingkat keperluan lain iaitu keperluan kesempurnaan spiritual. Keperluan ini yang menjadikan proses manusia untuk memenuhi keperluan mereka adalah berlandaskan proses yang lebih baik dan bersistem.


Manusia akan memenuhi setiap tingkat keperluan mereka dengan bimbingan dan batasan kesempurnaan spiritual. Berbalik kepada perkaitan kepimpinan dan teori herarki Maslow ini. Seandainya perjalanan proses untuk mencapai kesempurnaan ini tidak diiringi dengan kesempurnaan spiritual maka sewajarnya kita akui berlakunya pelbagai masalah dalam kepimpinan dan kepemimpinan.


Bukti mudah: unsur rasuah dalam pimpinan, pimpinan korupsi , bermuka-muka dan banyak lagi salah laku dalam kepimpinan ini adalah satu reliti apabila manusia cuba memenuhi tingkat kesempurnaan tanpa diiringi kesempurnaan spiritual sebagai guru yang mengajar dan mendidik diri.


Dan kerana itu, setiap teori tidak pernah akan sempurna untuk tempoh berabad sekalipun dan kerana itulah teori-teori seperti ini akan perlu sentiasa diperbaharui. Walaubagaimanapun teori Maslow ini sangat berguna dalam melihat keperluan mustahak manusia untuk mencapat kesempurnaan. Keperluan ini amat bermanfaat dalam meniggikan motivasi kerja dan kepimpinan dalam kehidupan seharian manusia.


faden : Kawan-kawan sila tinggalkan pandangan anda untuk manfaat bersama. Artikel ini agak longgar isinya. Maka saya nantikan kritikan yang lebih nyata terhadap teori Maslow ini. Terima kasih.
Labels: edit post
3 Responses
  1. teori hearki keperluan maslow...


  2. Anonymous Says:

    That's why we need more muslim has educated n the same time has taqwa is most important.Then we can change this theory, isn't right?Post a Comment