Kasih Bertaut

fahdinKaedah menangani konflik
Pelbagai kaedah boleh digunakan apabila berhadapan dengan kontrovesi. Kebanyakan kaedah berfokuskan kepada mengekalkan perhubungan dan penyelesaian isu dan yang lain lebih cenderung kepada keputusan yang negatif. Di antara kaedah yang biasa digunakan ialah :
· Mengelaksesetengah orang cuba untuk menyelesaikan keseluruhan situasi konflik manakala sesetengahnya cuba untuk mengelakkan sesetengah jenis konflik. Dengan strategi mengelak biasanya tidak memberi kita kepuasan yang tinggi.
· Melambatkan ( menangguhkan ) satu strategi yang melambatkan tindakan yang cuba untuk meredakan situasi sekurang-kurangnya untuk sementara waktu sahaja.
· Konfrantasi boleh dibahagikan kepada kalah atau menang strategi (kuasa) dan menang atau menang strategi. Strategi kuasa termasuk menggunakan kaedah fizikal, rasuah dan hukuman. Tektik ini adalah berjaya dari sudut mencari menang dan kalah.
· Arbitration (timbangtara) timmbangtara selalunya berkesudahan dengan strategi berlawan. Apabila kedua-dua belah pihak sama kuat dan sama benar akan menyebabkan pihak ketiga akan diminta untuk menyelesaikan konflik. Pihak yang kalah selalu merasa bahawa pihak ketiga yang diminta untuk membuat pengadilan adalah tidak adil. Walaupun penyelesaian konflik telah dicapai tetepi ketidakpuasan pihak terbabit akan menyebabkan konflik baru timbul.
· Mengundi mengundi adalah satu kaedah berlawan yang bertamadun. Ketegangan boleh dielakkan dengan cara pengundian sekiranya terdapat sebab-sebab yang berikut :
1. sukar bagi calon dalam konflik mengubah penderitaan terhadap sesuatu isu sekiranya mereka terlibat. Contoh kempen pilihanraya
2. mereka percaya dan berpegang kepada prinsip atau kepada organisasi yang memegang mereka bersama dalam perhubungan yang berterusan
3. calon akan secara dasarnya mematuhi suara rama
· bertolak ansurstrategi ini mengguunakan kaedah rundingan dan tawar menawar untuk menyelesaikan pertikaian. Adalah lebih baik mendapat sesuatu daripada tidak mendapat apa-apa langsung.
· Sebulat suara keputusan sebulat suara akan menyebabkan konflik dapat diselesaikan.apabila kedua-dua pihak mempunyai keputusan yang sama, keputusan sebulat suara boleh dicapai.
· Gabungan gabungan adalah penyelesaian konflik yang paling tinggi. Strategi penggabungan mengelakkan kita menggunakan akal fikiran, sumber dan nilai untuk menungkatkan kemungkinan kemenangan. Dalam strategi menang manang bertujuan menyelesaikan konflik yang memuaskan hati semua pihak yang terlibat di dalam konflik.

bahagian seterusnya Akan menyusul InsyaAllah.
Labels: edit post
1 Response
 1. Anonymous Says:

  і woulԁ lоνe to try this esmokе!
  ! sevеral girls mу ρartner and i wοгl with express it works аωsomе hοwevег:
  іt sometimes will get stopped at the border in tο canadа?
  ?is that thiѕ tгue? Laura

  Herе is my site - http://www.prnewswire.com/news-releases/green-smoke-e-cig-review--coupon-in-the-battle-for-best-e-cig-do-green-smoke-e-cigs-deliver-a-real-punch-awesomealldaycom-tests-green-smoke-e-cigs-193843291.html


Post a Comment